Hầu hết dân văn phòng, sinh viên và những người thường xuyên phải làm việc với máy tính nhiều giờ liền thường không để ý đến tư thế làm việc, ngồi sai tư thế về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn đến cột sống, cổ, mắt, khớp tay, […]

Continue Reading