Digital Painting là gì? Digital painting là quá trình vẽ (hoặc vẽ tranh) trên bảng vẽ và tạo artwork kỹ thuật số trên máy tính. Quá trình này được thực hiện thông qua phần mềm vẽ, sử dụng cọ vẽ giống như vẽ tranh truyền thống. Nhiều họa sĩ chuyển sang digital painting, vì về […]

Continue Reading